[Εικόνα λογότυπου εταιρείας]

«ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ-ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

ΔΡ     Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ    Ι.   Σ Α Χ Π Α Ζ Η Σ

Διονυσίου 29, 131 22, Ίλιον, & Μάρνη 32, 104 32, Αθήνα.

Τηλ.: +30(210)5238127 & +30(210)5711263. Fax.:+30(210)5711461. Τηλ. Skype: costas.sachpazis.

Αρ. Μητρ. ΓΕΜ/ΥΠΕΧΩΔΕ: 440, Κατ./Τάξη: 21/Γ(5)' & 20/Γ' & 13/Β'.

Αρ. Μητρώου Υ.ΕΘ.Α./Μελέτες Στρατιωτικών Έργων ΝΑΤΟ-ΟΧΥΡΩΣΗΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ: 1947.

Αρ. Μητρώου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ/Γ.Δ.III (E.C.-Directorate-General III): 003908/26-02-1997.

E-mail address 1: costas@sachpazis.info, E-mail address 2: csachpazis@tee.gr.

Web Site: http://www.geodomisi.com

Κάντε κλικ για να δείτε εδαφικά δοκίμια από ερευνητική γεώτρησηΚεντρική Σχόλια Περιεχόμενα ΑναζήτησηΚάντε κλικ για να δείτε εδαφικά δοκίμια από ερευνητική γεώτρηση

Κεντρική σελίδα


 

 

Υπηρεσίες
Πίνακες Μελετών
Βιογραφικά
Εξοπλισμός
Φωτογραφίες Έργων
Διαλέξεις
Κύριοι Πελάτες
Ειδήσεις

 Κλικ στην Αγγλική Γλώσσα

English

Αγγλικά

 

Γεωτρύπανό μας σε εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας σε Αιολικό Πάρκο

 

Ανάλυση τάσεων - παραμορφόσεων με Πεπερασμένα στοιχεία σε σήραγγα

 

Ο Σταθμός Μετρό Αγίου Αντωνίου τις Αντιστηρίξεις του οποίου εκπόνησε ο Δρ. Κ. Σαχπάζης

 

Γεωτεχνικές και Εργασίες σε φράγμα

 

Χάρτης Υπόγειων Νερών Αττικής από την μελέτη Ολοκληρωμένου Συστήματος Υδατικών Πόρων

 

Δίδυμες Σήραγγες της Εγνατίας Οδού την μελέτη των οποίων εκπόνησε ο Δρ. Κ. Σαχπάζης

 

Μελέτη - Κατασκευή αγκυρωμένης φρεατοπασσαλοσυστοιχίας

 

Μελέτη - Κατασκευή υποστήριξης σήραγγας.

 

Μελέτη - Κατασκευή ειδικής θεμελίωσης γενικής κοιτόστρωσης.

 

Μεταφορά και τοποθέτηση γεωτρύπανου σε δίσβατες θέσεις.

 

 

 

 

Μελέτη - Κατασκευή φράγματος.

 

Εκτέλεση ερευνητικών γεωτρήσεων σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

«ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ ΕΠΕ.»

Τεχνική Εταιρεία Στατικών Μελετών και Γεωτεχνικών Ερευνών, Εδαφομηχανικών Μελετών και Επιβλέψεων.

Geodomisi Ltd.- Dr. C. Sachpazis ©

Κάντε κλικ εδώ για μία σύντομη παρουσίαση της εταιρείας σε PowerPoint στην Αγγλική


Ο στόχος μας

Το όραμα και η φιλοδοξία μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας ένα τέτοιο Εδαφομηχανικό - Γεωτεχνικό - Στατικό - Αντισεισμικό Σχεδιασμό της έδρασης των έργων και κατασκευών τους, έτσι ώστε η απόλυτη ασφάλεια του έργου να συναντά την απόλυτη οικονομία του...


Ο ρόλος μας

Το όνομα «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ» προέρχεται από τον συνδυασμό των λέξεων «ΓΗ», και «ΔΟΜΗΣΗ». Από το όνομα αυτό η εταιρεία πήρε τον καταχωρημένο τίτλο της. Όπως δηλώνει και το όνομα συμβολικά και χαρακτηριστικά, η εταιρεία εξειδικεύεται και αναλαμβάνει μελέτες και επιβλέψεις σε όλα τα στάδια των κατασκευών που σχετίζονται με θέματα: Γεωτεχνικά - Εδαφομηχανικά - Βραχομηχανικά - Τεχνικογεωλογικά - Υδρογεωλογικά - Περιβαλλοντικά - Εκμετάλλευσης υπεδάφους, καθώς και με τούς Υδατικούς Πόρους και την Διαχείριση και Εκμετάλλευσή τους. Η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ, ΣΗΡΑΓΓΩΝ, ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ, ΕΡΕΥΝΩΝ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ, ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ, ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ.


Η εμπειρία μας - Το Προφίλ της εταιρείας μας

Η «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.», είναι εταιρεία ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, με διαχειριστή τον Δρ. Κώστα Σαχπάζη, Γεωτεχνικό & Πολιτικό Μηχανικό (BEng (Hons) Civil Eng. UK, Dipl. Geol, M.Sc.Eng UK, Ph.D. NTUA (E.M.Π.), Post-Doc. UK, Gr.m.ICE). Είναι καταχωρημένη και εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και κατέχει το μελετητικό πτυχίο με αριθμό 440. Η «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.» έχει επίσης γίνει αποδεκτή από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - Γενική Διεύθυνση ΙΙΙ (EUROPEAN COMMISSION - Directorate-General III, στις 26-02-1997, με αριθμό πρωτοκόλλου/εγγραφής: 003908), για εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών στην περιοχή της Γεωτεχνικής Μηχανικής (Θεμελιώσεων, Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής), Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Τεχνική Γεωλογία και Υδρογεωλογία) και Περιβάλλοντος. Επιπλέον ο νόμιμος εκπρόσωπος και διαχειριστής της εταιρείας Δρ. Κ. Σαχπάζης είναι εγγεγραμμένος στους ειδικούς πίνακες των κατάλληλων μελετητών του Υπουργείου Ενικής Αμύνης με Αρ. Μητρ. Υ.ΕΘ.Α.: 1947 και αναλαμβάνει Μελέτες Στρατιωτικών Έργων ΝΑΤΟ - ΟΧΥΡΩΣΗΣ - ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ. Η εταιρεία συνεργάζεται με υψηλά εξειδικευμένους μηχανικούς και επιστήμονες καθώς και ακαδημαϊκούς.

Επιπλέον να αναφερθεί ότι η εταιρεία «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.», από το 1984 συνεργάζεται με διάφορα μεγάλα τεχνικά γραφεία κατασκευών και μελετών επί ειδικών προβλημάτων θεμελιώσεων, εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, ευστάθειας πρανών, αγκυρωμένων αντιστηρίξεων, γεωτεχνικής διερεύνησης υπεδάφους, φραγμάτων, σηραγγών, καταλληλότητας δομικών λίθων και αδρανών υλικών (αντιολισθηρά - έρματος γραμμής), καθώς και σε θέματα διαχείρισης υπόγειων - επιφανειακών νερών και περιβάλλοντος, με χρήση G.I.S.. Συνολικά έχει εκπονήσει πάνω από χίλιες (1000) μελέτες στον Δημόσιο αλλά και στον Ιδιωτικό Τομέα σε θέματα της εξειδίκευσής της. Έχει επίσης διατελέσει μελετητής και σύμβουλος της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» για την πλήρη Εδαφομηχανική Μελέτη Αντιστήριξης των Πρανών Εκσκαφής με αγκυρωμένες φρεατοπασσαλοσυστοιχίες (Design & Calculations of Anchored Piles Retaining Walls) του Σταθμού Μετρό Αγ. Αντωνίου - Περιστέρι, βάθους εκσκαφής 19,45 m, καθώς και της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και της «ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.» σε πληθώρα ειδικών γεωτεχνικών μελετών μεγάλων έργων οδοποϊας και σιδηροδρομικών έργων. Ακόμα διετέλεσε κύριος μελετητής και σύμβουλος για την γεωτεχνική έρευνα και εδαφομηχανική μελέτη του Ολυμπιακού Έργου του Κωπηλατοδρόμιου του Σχοινιά – Μαραθώνα «Αθήνα 2004».

Πιο συγκεκριμένα οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της «ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε.» άπτονται σε θέματα Γεωτεχνικής Μηχανικής (Έρευνα Υπεδάφους - Εδαφομηχανική - Βραχομηχανική - Ευστάθεια Πρανών - Αντιστηρίξεις - Θεμελιώσεις Τεχνικών Έργων - Φράγματα - Σήραγγες - Οδοποιία - Αεροδρόμια, κλπ, κατ. 21) και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Τεχνική Γεωλογία - Υδρογεωλογία - Γεωφυσικά - Διαχείριση Υδατικών Πόρων -Προστασία Περιβάλλοντος - Ανεύρεση Υπόγειων Νερών, κλπ, κατ. 20).


Στοιχεία για επικοινωνία

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας,

Μάρνη 32, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα.

Τηλ.: (+30) 210-5238127 & 211-7259079 & 210-5711263 & 210-5711898, Fax.: (+30) 210-5711461. Κιν.: 6936425722.

e-mail address 1: costas@sachpazis.info

e-mail address 2: csachpazis@tee.gr

Συμπληρωματικά επίσης γραφεία - αποθήκες βρίσκονται:

Διονυσίου 29, Ίλιον - Αθήνα, Τ.Κ. 131 22, Αττική.

Τηλέφωνο
(210) 523-8127
ΦΑΞ
(210) 571-1461
 
Ταχυδρομική διεύθυνση
Διονυσίου 29, Ίλιον - Αθήνα, 131 22
Ηλεκτρονική αλληλογραφία                  

Γενικές πληροφορίες:

Υποστήριξη πελατών:

Λογιστήριο:

Υπεύθυνος στο Web:

info@geodomisi.com

sachpazis@geodomisi.com

chrys@geodomisi.com

costas@sachpazis.info

 

email clipart

 

Εάν θέλετε να σας συντάξουμε και να σας υποβάλουμε κάποιο προτεινόμενο Πρόγραμμα Γεωτεχνικής Έρευνας και Εδαφομηχανικής Μελέτης μαζί με την προσφορά μας για την θεμελίωση και αντιστήριξη των εκσκαφών του προβλεπόμενου κτιρίου / έργου σας, κατά τον καλύτερο τεχνικοοικονομικά τρόπο, συμπληρώστε και χορηγήστε μας με ένα e-mail ή fax τα στοιχεία όπως παρατίθενται στο συνημμένο αρχείο κάνοντας «κλικ» εδώ:

Απαιτούμενα στοιχεία οικοπέδου και έργου για σύνταξη Προγράμματος Γεωτεχνικής Έρευνας.

 

New Analysis & Design Examples (Click below to Download):

 

 

Slope stability shear strength reduction in Phase2 8.0

 

Mechanically stabilised earth (MSE) in Phase2 8.0

 

 

Στατικό Μοντέλο, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πολυώροφου κτιρίου (Κλικ για μεγέθυνση ).

Structural Modeling, Analysis, Design and Detailing of a multi-Storey Building (Click to enlarge).

 

[ Κεντρική ] Υπηρεσίες ] Πίνακες Μελετών ] Βιογραφικά ] Εξοπλισμός ] Φωτογραφίες Έργων ] Διαλέξεις ] Κύριοι Πελάτες ] Ειδήσεις ]

Αποστολή αλληλογραφίας προς costas@sachpazis.info με ερωτήσεις ή σχόλια για αυτήν την τοποθεσία Web.
Πνευματικά δικαιώματα © 2013 ΓΕΩΔΟΜΗΣΗ Ε.Π.Ε. - Δρ. Κ. Σαχπάζης
Τελευταία τροποποίηση: 16/11/13   -